SERVEIS D’ARQUITECTURA

Els nostres serveis internacionals comprenen des de la fase conceptual del projecte fins a la fase d’execució, i inclouen el project management, l’interiorisme, el disseny industrial, el disseny de llums i infografies 3D.

 • Desenvolupament de conceptes

 • Llicències i tràmits amb l’Administració

 • Projectes d’execució

 • Project management

 • Projectes d’interiorisme

 • Planejament i urbanisme

 • Infografia 3D

 • Estudi d’il·luminació

SERVEIS D’ARQUITECTURA TÈCNICA

Oferim serveis de direcció i control econòmic d’obra, tramitació de llicències, control de qualitat, auditories i consultoria de projectes, així com responsabilitats en matèria de seguretat i salut.

 • Project management de grans projectes d’edificació

 • Gestió, control i direcció d’obres

 • Construct management

 • Legalitzacions

 • Projectes executius d’interiorisme i reformes

 • Control de qualitat

 • Coordinació de seguretat i salut

 • Assistència tècnica

SERVEIS D’ENGINYERIA

El nostre equip d’enginyers ofereix serveis integrals d’enginyeria d’edificació i instal·lacions, tant en l’àmbit del projecte com de construcció, direcció d’obra, supervisió, legalitzacions, etc.

 • Gestió integral de projectes executius d’enginyeria i instal·lacions

 • Consultoria i auditories energètiques

 • Certificació energètica d’edificis i locals comercials

 • Direccions d’obra i instal·lacions

 • Llicències i autoritzacions administratives

 • Legalització d’instal·lacions de gas, electricitat, climatització, fred industrial, protecció contra incendis, etc

 • Informes, valoracions i peritatges

 • Plans d’autoprotecció i emergència

 • Projectes de telecomunicacions en edificis residencials.

Els projectes es caracteritzen per un enfocament de l’arquitectura contemporani amb realitzacions tècniques funcionals.
Posem l’eficàcia al centre del nostre procés i li atorguem valors agregats a través de l’estètica i el disseny.
Desenvolupem la nostra tasca sota unes regles de durabilitat i a través del diàleg constant amb els nostres equips, amb els nostres clients i amb els futurs usuaris dels nostres projectes, en les diverses disciplines.